Huis-/gedragsregels voor de recreatieve groepen

 

-We hebben respect voor elkaar

-We spreken alleen Nederlands in de zaal

-We verwachten dat iedereen zich netjes gedraagt tijdens de lessen

-We helpen elkaar waar nodig

-We blijven van elkaars spullen af

-We stellen het op prijs dat iedereen op tijd in de les aanwezig is

-We adviseren om geen dure spullen mee te nemen naar de gymzaal

-De vereniging is niet aansprakelijk voor eventueel kwijtgeraakte spullen

-Ieder nieuw lid krijgt twee gratis proeflessen 

-Het opzegtermijn is een maand en moet schriftelijk aan de leiding gegeven worden

 

-Er vindt geen restitutie van de contributie plaats