Huis-/gedragsregels voor de recreatieve groepen

 

 • We hebben respect voor elkaar
 • We spreken alleen Nederlands in de zaal
 • We verwachten dat iedereen zich netjes gedraagt tijdens de lessen
 • We helpen elkaar waar nodig
 • We blijven van elkaars spullen af
 • We stellen het op prijs dat iedereen op tijd in de les aanwezig is
 • We adviseren om geen dure spullen mee te nemen naar de gymzaal
 • De vereniging is niet aansprakelijk voor eventueel kwijtgeraakte spullen
 • Ieder nieuw lid krijgt twee gratis proeflessen¬†
 • Het opzegtermijn is een maand en moet schriftelijk aan de leiding gegeven worden
 • Er vindt geen restitutie plaats